Haderslevs gilder

I starten af 1500-tallet udspillede der sig i Haderslev en magtkamp mellem byens gilder, kirken og hertugen. Gilderne havde traditionelt været tæt forbundet med de gejstlige, men for at sikre deres egne privilegier endte de med at indgå aftaler med hertugen. Med kirken som den store taber og hertugen som vinder fik kampen stor betydning for både Hertugdømmerne og Kongeriget nord for Kongeåen.

Bemærk: Dette er blot introduktionen fra en artikel jeg skrev om Haderslevs gilder til Langs Fjord og Dam 2013, der udkom i 1000 eksemplarer. Bogen kan bl.a. købes fra Historisk Arkiv for Haderslev Kommune.