Omtale i Prosabladet

Da jeg præsenterede mit oplæg på HiNC4-konferencen var der en journalist fra Prosabladet tilstede. Det er der nu kommet en fin artikel ud af. Prosabladet fra oktober 2014 kan læses her. Artiklen…Continue reading

Haderslevs gilder

I starten af 1500-tallet udspillede der sig i Haderslev en magtkamp mellem byens gilder, kirken og hertugen. Gilderne havde traditionelt været tæt forbundet med de gejstlige, men for at sikre…Continue reading